Son halifeye Hristiyanlık teklifinde bulunmuşlar

Amerikalı Hıristiyan din adamları, son halife Abdülmecid Efendi'ye Hıristiyanlığı kabul etmesini teklif etmişler.

 

Saltanatın kaldırılmasından sonra halifelik makamına TBMM tarafından Şehzade Abdülmecid Efendi getirilmiştir. Başta papalık olmak üzere Hıristiyanlığın kurumsal temsilcileri yeni Osmanlı halifesine kutlama mesajı göndermişler, yeni görevinde başarılar dilemişlerdir. 1923’ün Temmuz ayında Şehzade Abdülmecid Efendi‘ye Amerika’dan bir mektup gönderilir. İngilizce kaleme alınan mektup matbu iki sayfa olup, “Türkiye Halifesi Hazretlerine” diye başlamaktadır.

7.000 kişilik Protestan heyetinin ortak kararıyla alınan mektupta ilk defa hilafeti temsil eden bir kişiye Hırisitiyanlığı kabul etmesi teklifinde bulunarak din değiştirmesi istenmiştir.

Mektubu yazan heyet Amerika’nın en büyük Protestan cemiyeti olarak bilinen National Reform Association kuruluşu olup reformcu Presbriteryen din adamlarından oluşmaktaydı.

Mektupta savaştan büyük yara ile çıkmış dünya devletlerinin liderlerinin İsa’yı krallar kralı, lordlar lordu olarak tanımalarını istiyor, bu devletlerin demokrasiye geçebilmeleri için yegane yolun Hıristiyanlığı kabul etmeleri gerektiği öne sürülüyordu. Dünya barışının gerçekleşmesi, savaşa yol açabilecek bütün meselelere karşı ortak tavır alınmasının ancak Hıristiyanlığın kabul edilmesiyle mümkün olacağı iddia ediliyordu.

Halifeye gönderilen bu mektupta İslam Birliği hareketinin denendiği ve başarılılı olmadığı vurgulanıyor, Hıristiyanlığın ise henüz denenmediği belirtilerek Hıristiyanlığa bir şans tanınması isteniyordu.

Mektupta ayrıca şu ifadelere yer verilmekteydi

“Biz, devletin Tanrı’ya ait olduğuna ve onun bütün sivil ve politik otoritenin niha-i kaynağı olduğuna inanıyoruz.

Biz, İlahi egemenlik hakkı ve sivil otoritenin ulusta toplandığına ve ulusun bu egemenlik ve otorite kullanımının Tanrı tarafından verildiğine inanıyoruz”

Ulusal Reform Birliği

299. Street, Pitsburgh, Pennslvania, USA

Başkan, Thomas Eager,

Genel Müfettiş, Jannes Martin,

7 Temmuz 1923

 

Bir Cevap Yazın