Sovyetler Birliği Neden Dağıldı?

Sovyetler Nasıl Amerika’ya Yenildi?

Sovyetler Birliği 1917 yılında yaşanan Ekim Devriminin ardından Bolşeviklerin önderi Vladimir Lenin tarafından 30 Aralık 1922 tarihinde kurulmuştur. Resmi adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan bu devlet günümüzde varlığını sürdüren 15 ülkenin birleşmesiyle kurulmuştur. Ekim Devrimi Rusya’da ekonomi ve yönetimle alakalı sorunlar yüzünden çıkmıştır. İmparatorluk ailesinin halkı umursamaması ve kendi rahatlarını daha ön planda tutması Bolşeviklerin gücünü arttırmış ve halk yavaş yavaş ayaklanmaya başlamıştır. Bu ayaklanmalar sonucunda devrim başarılı olmuş ve imparatorluk rejimi sona ermiştir.

Devrim sonucunda ülkenin başına geçen Bolşevikler Sovyetler Birliğini kurmuş ve komünist rejimi bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Komünist rejimden en çok rahatsız olan ülke ise Amerika olmuştur. Amerika dünya siyasetinde emperyalist bir şekilde hareket ederken karşısına onun fikirlerine tamamen ters olan bir düşmanın çıkması onun kurduğu bu düzeni bozabilecek bir durumdu. Bu sebeple Amerika’nın dünya siyasetindeki yeni amacı iki büyük savaştan sonra oluşan boşluk ortamında bütün rakiplerini eleyerek dünyanın tek süper gücü olmaktı. Amerika ve Sovyetler Birliği bu doğrultuda 20. yüzyıl boyunca mücadele etmiş ve birbirlerini yok etmeye çalışmışlardır. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yorgun düşmesi bu konuda Amerika ve Sovyetlerin işini daha da kolaylaştırmıştır.

Amerika 2. Dünya Savaşından sonra tıpkı 1. Dünya Savaşından sonra yaptığı gibi kendi kıtasına çekilmiş ve olayları uzaktan takip etmeye başlamıştır. Fakat Sovyetler tam tersini yaparak Avrupa’da nüfuz kazanmak için Doğu Avrupa ülkelerine kendi rejimlerini dayatmaya ve o ülkelerde egemen olmaya başlamışlardır. Bu durum başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere kapitalist bütün ülkeleri rahatsız etmiş ve soğuk savaş döneminin başlamasına neden olmuştur. Soğuk savaş döneminde her ne kadar 3. Dünya Savaşı çıkmasa da defalarca bu savaşın kıyısından dönülmüştür. Bu dönemde iki büyük dev kuklaları üzerinden savaşmışlar ve bu şekilde gövde gösterisi yapmışlardır. Bu savaşlardan bazıları Kore Savaşı ve Vietnam Savaşıdır.

Amerika ve Sovyet Rusya bu dönemde bilim, uzay, askeriye, ekonomi ve sanat gibi pek çok alanda birbirleriyle yarışmışlardır. Hatta Ruslar uzaya ilk astronotu gönderdikleri zaman bu durum Amerika’da kaosa yol açmıştır. Ruslar yıllar içerisinde tank sayısında ve askeriyede Amerika’yı geçmeyi başarsalar da Amerika hızlı bir şekilde açığı kapatmayı başarmıştır. En sonunda da Sovyetler Amerikalıların akıl oyunlarıyla daha fazla baş edememiş ve 1991 yılında dağılmışlardır. Sovyetlerin dağılmasının ardından kurulan bazı ülkeler Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’dır.

Bir Cevap Yazın