Seçimle oluşan ilk meclis: Muhasıllık Meclisleri

Sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclisleri halkın seçimi ile oluşturulan ilk meclislerdi.

 

Tanzimat Fermanının getirdiği önemli yeniliklerden biri Muhassıllık meclisleriydi. Sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık meclisleri halkın seçimi ile oluşturulan ilk meclislerdi. 1840 yılında kurulan muhassıllık meclislerinin görevi sancaktan alınacak vergilerin miktarını belirlemek ve onların düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamaktı. Bu meclislere muhassılın memurlarından başka, sancağın hakimi, müftüsü, zabiti, ruhani reisleri ve sancağın ileri gelenlerinden altı kişi katılacaktı. Bu kişiler ise seçimle belirlenecekti. Seçimlere aday olabilmek için, bulunduğu yöre halkından olmak, reşit olmak, devlet ve ülke işlerinden anlamak gibi şartlar aranmaktaydı. Seçmenler ise kazaya bağlı köylerden kura ile tespit edilen beşer kişi ve kaza merkezlerinde yerleşim yerinin büyüklüğüne göre, “akıllı, söz anlar, emlak sahipleri” sıfatlarına haiz 20-50 kişi olacaktı.

Görüldüğü gibi bu seçim sistemi, tüm halkın katılımından çok memleketin önde gelen nüfuz sahibi kimselerin meclise girmesini sağlamıştı. Bununla beraber Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez halkın bir kısım temsilcileri seçimle belirlenmiş oldu. Muhassıllık meclisleri ile başlayan süreçte halk, seçim,meclis,müzakere usullerini tanımaya başlamış buradan elde edilen  tecrübe  Meşrutiyet meclisinin oluşumu noktasında önemli bir altyapı oluşturmuştu.

Bir Cevap Yazın