Fetret Devri: Kardeşler arasındaki iktidar mücadelesi

Osmanlı Devletinin çalkantılı ve acı dolu bir dönemi olan 1402-1413 yıllarını kapsayan devre “Fetret Devri” denir.Uzun yıllar devlet otoritesinin kurulamaması ve buna bağlı olarak yaşanan karışıklıklar anlamına gelen bu sözcük, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında yaşanan iktidar mücadelesini simgeler.

Timur, Yıldırım Bayezid’ı tutsak etti.

 Timur’un Anadolu’dan çekilmesinden sonra, kardeşler arasındaki ilk mücadele, İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında oldu.Musa Çelebi, Timur’un yanından ayrıldıktan sonra, Bursa’ya gelip, kardeşi İsa Çelebi’yi buradan uzaklaştırarak hükümdarlığını ilân etti.Ancak, hükümdarlığı uzun sürmedi.İsa Çelebi, tekrar geri gelerek, Musa Çelebi’yi Bursa’dan uzaklaştırdı.Musa Çelebi, Germiyanoğullarına sığındı.

 

Mehmet çelebi Bursa’da, Süleyman Çelebi Rumeli’de hükümdarlığını ilân ediyor.

Mehmet Çelebi, Bursa ve yöresi hâkim olan kardeşi İsa Çelebi’ye, Anadolu’yu aralarında bölüşmeyi teklif etti.Mehmet Çelebi, red cevabı alınca, Bursa üzerine yürüdü.Ulubat Savaşı’nda yenilen İsa Çelebi, İstanbul’a kaçtı.Bursa ve İznik’i alan Mehmet Çelebi, hükümdarlığını ilân etti.Kardeşi Musa Çelebi’yi yanına getirtti.Rumeli’de hükümdarlığını ilân etmiş olan Süleyman Çelebi de, İsa Çelebi’yi yanına aldı.

 

Süleyman Çelebi’nin öldürülmesi.

Süleyman Çelebi, kardeşi İsa Çelebi’ye kuvvet vererek, onu Bursa üzerine gönderdi.İsa Çelebi, Anadolu beylerbeyiyle anlaştı.Ancak Mehmet Çelebi ile yaptığı savaşları kaybetti ve yakalanarak öldürüldü (1405). Bu olaydan sonra Süleyman Çelebi, Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı.Mehmet Çelebi ise, Amasya’ya çekilip, Süleyman Çelebi’nin Anadolu’dan çekilmesini sağlamak için Musa Çelebi’yi Rumeli’ye gönderdi.Bunu haber alan Süleyman Çelebi de, Edirne’ye geldi.Rumeli’de, Süleyman ve Musa Çelebi arasındaki mücadeleden, Musa Çelebi galip çıktı ve Süleyman Çelebi öldürüldü (1411).

 

Musa Çelebi’nin öldürülmesi.

Edirne’ye gelen Musa Çelebi, kardeşi, Mehmet Çelebi ile yaptığı anlaşmaya uymadı ve hükümdarlığını ilân etti.Böylece Osmanlı tahtı için mücadele edenlerin sayısı ikiye iniyordu.

 

Mehmet çelebi, Musa Çelebi ile yaptığı iki savaşı da kaybetmekle beraber, mücadeleden vazgeçmedi.Rumeli’deki beyleri kendi yanına çekmeyi başardı.Durumu uygun gördüğünde tekrar Rumeli’ye geçti.Sofya yakınlarında yapılan savaşı kaybeden Musa Çelebi, yakalanarak öldürüldü (1413).

 

Ve iktidar mücadelesini Mehmet Çelebi kazanıyor.

Rumeli’de yaklaşık üç yıl kadar hükümdarlığını sürdüren Musa Çelebi’nin, Mehmet Çelebi kuvvetlerince öldürülmesiyle on yıl süren karışıklık dönemi sona erdi.Osmanlı Devleti, yeniden bir yönetim altında toplamış oldu.Ancak bu süre içinde Osmanlı Devleti topraklarının pek çoğunu kaybetmişti.Mehmet Çelebi, duruma hâkim olduktan sonra kaybedilen yerleri geri almaya yöneldi.Tarihimizde Mehmet Çelebi’ye, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu da denir.

 

Musa Çelebi’nin ölümü ile Çelebi Mehmet’in karşısında rakip kalmadığından bütün Osmanlı tarihi yazarlarının çoğunlukla Fetret devri veya Fasıla-i Saltanat adını verdikleri devir bu suretle sona ermişti.

 

Yıldırım’ın oğullarından İsa, Musa ve Süleyman Çelebi’ler Osmanlı mülkünün tamamına sahip olamadıklarından padişah sayılmamışlardır.Fetret devrinin sona ermesiyle Çelebi Mehmet Osmanlı topraklarının tamamına hükmetmeye başladığından, kendisi Yıldırım’dan sonraki padişah, yâni beşinci hükümdar kabul edilmiştir.

12 thoughts on “Fetret Devri: Kardeşler arasındaki iktidar mücadelesi

  1. Fetret devri, Fatih’in İstanbul’u fethi gibi önemli ve bilinmesi gereken bir konudur. Hep güzel ve iyi olayları ön plana çıkarmak değil, doğruları öğretmek lazım. Osmanlı Devleti’nin yöneticilerini, padişahlarını İslam dinine tam bağlı gibi düşünenlerin özellikle dikkat etmesi lazım. İslam’da bir insan öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir, yazıda da görüldüğü gibi bir değil pek çok insan kardeşleri tarafından öldür(t)ülmüştür. Keşke öldürüleceklerine tutsak veya sürgün edilselerdi..

    1. Türk töresinde şöyle bişey vardır bunu islam bile engelleyemez bizim genimizde DNA’mızda olan bişey ya devlet başa ya kuzgun leşe. Eğer hanedandan biriysen isyan etme hakkın vardır isyan edip başarılı olursan devletin başına geçersin ama başarılı olamazsan ölürsün bütün Türk devletlerinde vardır bu

Bir Cevap Yazın