Abdülhamid’in Yıldız İstihbarat Teşkilatı

Yıldız İstihbarat Teşkilatının Tarihçesi

Yıldız İstihbarat Teşkilatı, 1880 yılında Padişah 2. Abdülhamid tarafından kurulmuştur. Bu teşkilat, Türk tarihinin ilk organize istihbarat teşkilatıdır. Yıldız İstihbarat Teşkilatının kurulmasının nedeni o dönemde yaşanan önemli siyasi olaylardır. Padişah Abdülhamid, ülkenin oldukça bunalımlı günlerden geçtiğini ve çok fazla düşmana sahip olduğunu bildiği için bu tarz bir teşkilat kurma kararı almıştır. Yıldız İstihbarat Teşkilatı, devlete değil doğrudan doğruya Padişah’a bağlıdır. Teşkilatın devlete bağlı olmamasının nedeni Veziriazamlar dâhil olmak üzere birçok Paşanın başkaları adına çalışmasıdır.

Verilen istihbaratların gizli kalması için, gelen evraklar yalnızca Padişah Abdülhamid’in eline ulaşmaktaydı. O dönemde kurulmuş olan teşkilatların birçoğu devlete hizmet vermekteydi. Yıldız İstihbarat Teşkilatını diğerlerinden ayıran en önemli özelliği budur. Bu teşkilat kurulduktan bir süre sonra Abdülhamid lehine çalışanlar ve aleyhine çalışanlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Teşkilat ülke içinde ve dışında hizmet vermekteydi. Ülke içindeki en önemli görevleri Ermeni komitacılara karşı istihbarat faaliyetlerinde bulunmaktı. Ayrıca teşkilat üyeleri yurt dışında harika bir şekilde organize olmayı başarmıştır. İstihbaratçılar Londra, Paris, Roma ve Moskova gibi önemli şehirlerdeki kişi ve kurumları yakından takip etmekteydi. Teşkilatı öne çıkaran özelliklerinden biri ise çok kısa bir süre içerisinde çok geniş bir coğrafyaya yayılmayı başarmasıdır.

O kadar büyük bir coğrafyaya yayılmışlardı ki her ay saraya 3000 fazla jurnal gelmekteydi. Teşkilat kurulduktan sonra Abdülhamid’in düşmanları istihbaratçılar için jurnalciler ve ispiyoncular lakaplarını kullanmışlardır. Bu teşkilat 1908 yılında Abdülhamid Han tahttan indirilene kadar faaliyetlerine devam etmiştir. Teşkilat kapatıldıktan sonra yüzbinlerce istihbarat belgesi saraydan çıkarılmış ve yakılmıştır. Teşkilatın ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu anlayabilmek için birçok örnek verilebilir. Bunlardan biri Britanya İmparatorluğu Kraliçesi Victoria’nın verdiği emirlerin Buckingham Sarayından çıkmadan telgraf vasıtasıyla Yıldız Sarayına ulaşmasıdır. Teşkilatın bu hızı sayesinde önemli kararlar kolay bir şekilde alınabiliyordu.

Bir Cevap Yazın