Tarihte Bugün – Süveyş Kanalı Açıldı

Süveyş Kanalı Açıldı ‘’Mısır’ın Stratejik Önemi Katlandı’’(1869)
Kızıldeniz’i Akdeniz’e birleştiren bir kanal İlkçağlardan beri vardı. Fakat bu kanal çoğu yerde Nil üzerinden geçtiği için dolarak kısa sürede kapanıyordu. Çeşitli dönemlerde tekrar açılmışsa da uzun süre kullanılamamıştır. Sokullu Mehmet Paşa kanal fikrini gündeme getirmiş fakat yapılmamıştır. Napolyon Mısır’ı işgali sırasında bazı çalışmalarda bulunmuş fakat onun Mısır’dan ayrılması ile bu gerçekleşmemiştir. Son olarak Mısır Valisi Sait Paşa Mısır’ın ekonomik olarak kalkınmasını hızlandıracağı düşüncesiyle Süveyş Kanalı fikrini hayata geçirmiştir. Fransız Lesseps Süveyş Şirketi tarafından tamamlanan Süveyş Kanalı 15 Ağustos 1869 tarihinde geniş katılımlı büyük bir törenle açıldı.

Bir Cevap Yazın