Ankara savaşı’nın sonuçları

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı, Osmanlılar’ın kuruluş dönemi içinde Moğollarla yaptıkları ve büyük yıkıma uğradıkları savaştır. Bu savaşın sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz,

  1. Balkanlarda toprak kaybedildi ve savunma durumuna geçildi. Arnavutluk boşatıldı.
  2. Yıldırım Bayezid zamanında çökmesi beklenen Bizans, bu savaştan sonra biraz daha yaşama şansı bulabildi.
  3. Timur’un geri çekilmesinden sonra, Yıldırım Bayezid‘in çocukları arasında taht kavgaları başladı.
  4. Karesioğulları ve Eşrefoğulları hariç olmak üzere, Anadolu beyliklerinin yeniden kurulmasıyla, Anadolu Türk birliği bozuldu.
  5. Timur’un çekilmesinden sonra, Anadolu’nun doğusunda güçlenen Akkoyunlular, Osmanlıları tehdit etmeye başladı.

Bayezid’e ait kitabe ve vakfiyelerde kendisinin ve babasının isimlerinin başına “sultan” unvanı, sonlarına da “han” unvanlarının koyulduğu görülmektedir. Bayezid, Bursa’da Kâzrunî dervişlere ait dergâh, imaret, medrese, han, köprü, darüşşifa, zaviyeler ve ünlü Ulucami’yi yapmaya başladı. Bu sırada atı bir taşa çarparak yuvarlandı. Arkadan gelen Timur’un askerleri Yıldırım Bayezid’i yakalarak esir aldılar.

 

Ankara Savaşı
                          Ankara Savaşı

  Yıldırım Bayezid nasıl öldü?

Timur Ankara Savaşı’ndan sonra Kütahya’ya geldi. Karaman, Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşeoğulları beyliklerini tekrar kurdu. Kütahya’dan sonra Ege sahillerine inip İzmir’i aldı. Sekiz ay Anadolu’da kalan Timur, gittiği her yere Yıldırım Bayezid’i de götürdü. Son derece gururlu bir insan olan Yıldırım Bayezid, esarete dayanamadı. Bazı kaynaklara göre yenilgiyi kabullenmeyerek, yüzüğünün içinde taşıdığı zehri içip kendini öldürdü, bazı kaynaklara göre de hastalanarak öldüğü yazmaktadır (Mart 1403).

 

Metin Kaynağı

Osmanlı Tarihi (Kuruluş), Boyut yayın grubu sh. 68

Akademik Kaynaklar

Ankara Savaşı ve Sonrasında Timur Mirzalarının Faaliyetleri – Ali Rıza Yağlı

Diğer akademik kaynaklar için buraya tıklayın.

8 thoughts on “Ankara savaşı’nın sonuçları

Bir Cevap Yazın