Yavuz kardeşlerinin üzerine niçin yürüdü?

I.Selim babasını devirip, tahta çıktığında, Ahmed ve Korkud adlarında iki kardeşi ile daha önce ölmüş kardeşlerinin oğulları olan 6 yeğeni vardı.Ayrıca Şehzâde Ahmed‘in de 5 oğlu bulunuyordu.II.Bayezid, oğlu Selim lehine tahtan çekilirken kardeşlerine dokunmaması için ondan söz almıştı.Ahmed, Amasya’da, Korkud ise Manisa’da valiliklerine devam edeceklerdi.

Ancak ne Yavuz gibi haşin tabiatlı bir hükümdar kardeşleri sağ iken tahta geçmesine ramak kalmışken yeniçerilerin ayaklanmasıyla hükümdarlığı kaybeden Şehzâde Ahmed padişahlık iddiasından vazgeçebilirdi.

Şehzade Ahmed, Anadolu’da ve devlet adamları arasında taraftarının fazla olduğunu düşünerek tahtı ele geçirmek üzere harekete geçti.Oğlu Alaeddin, Bursa’yı işgal etti.Yavuz, bu gelişme üzerine oğlu Süleyman‘ı İstanbul’da bırakarak 70 bin kişilik bir ordu ile Şehzâde Ahmed’in üzerine yürüdü.Yavuz’un kuvvetleri karşısında tutunamayacağını gören Şehzâde Ahmed, Malatya tarafına kaçtı.

İki oğlunu ise yardım istemek üzere Şah İsmail’e gönderdi.Bunun üzerine Bursa’ya geri dönen Yavuz onun yeniden harekete geçmesini beklemeye başladı.Bir müddet sonra harekete geçen Şehzâde Ahmed, Amasya’yı ele geçirdi.Bu sırada Yavuz, kendi oğlundan başka hiçbir şehzadeyi sağ bırakmamaya karar vermişti.İlk olarak kardeşleri Alemşah, Şehinşah ve Mahmut’un oğullarını öldürttü.

Şehzâde Korkud tahta karşı Ahmed kadar hırslı değildi.Ancak Yavuz onun da kendisine karşı harekete geçebileceğini düşündüğünden, bazı devlet adamlarının ağzından ona mektuplar yazdırarak, onun niyetini anlamaya çalıştı.Bu mektuplarla içindeki saltanat hırsı ortaya çıkan Şehzâde Korkud, kardeşi Selim üzerine yürüyünce Manisa’dan kaçtıysa da, Bergama civarında yakalanıp, öldürüldü.

Şehzâde Korkud, şair ve alim bir şahsiyetti.Değişik konularda kaleme aldığı kitapları ve bir divanı vardır.Osmanlı İmparatorluğu’nun durumunu eleştiren bir siyasetname de yazmıştır.Ayrıca Barbaros ve ağabeyi Oruç Reis ile Akdeniz’de faaliyet gösteren Türk korsanlarına yardımlarda bulunmak suretiyle destek olmuştu.

1512-1513 kışını Bursa’da geçiren Yavuz Sultan Selim, Şehzâde Korkud’a yaptığı gibi, bazı devlet adamlarının ağzından Şehzade Ahmed’e de mektuplar yazdırarak onu harekete geçmek için tahrik ettirdi.Bu mektuplara inanan Şehzâde Ahmed, Bursa’ya doğru harekete geçti, ancak Bursa önlerindeki savaşı kaybetti.Şehzâde Ahmed’in idamıyla Yavuz en büyük rakibini ortadan kaldırmıştı.Ahmed’in hayatta kalan iki oğlundan Murad İran’a, Kasım ise Mısır’a kaçtı.Daha sonra Mısır’ın fethi sırasında ele geçirilen Şehzâde Kasım öldürüldü.İran’da sancak beyliği yapan Şehzâde Murad’ın sonunun ne olduğu ise bilinmiyor.

Kaynak:Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Erhan Afyoncu sh.167-168

4 thoughts on “Yavuz kardeşlerinin üzerine niçin yürüdü?

Bir Cevap Yazın