Sultan 2.Selim Han Sarhoş Bir Padişah Mıydı?

2.Selim Sarhoş Muydu?

Sultan 2.Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın oğludur. Osmanlı İmparatorluğunun 11. Padişahıdır. Sultan 2.Selim, Osmanlı’daki en içkici Padişah olarak bilinmektedir. Ayrıca günümüzde kadın düşkünü bir Padişah olarak nitelendirilmektedir. Bu sebepten kendisine hem ‘sarı’, hem de ‘sarhoş’ lakapları takılmıştır. 2.Selim Han her ne kadar içkiye ve kadınlara düşkün bir Padişah olsa da aynı zamanda dindar bir karaktere sahipti. Kendisinin hiçbir zaman 5 vakit namazını kaçırmadığı bilinmektedir. Ayrıca Osmanlı ailesinde Kâbe’ye en çok saygı duyan kişilerdendir. Sultan Selim, hükümdarlığı süresince Kâbe-i muazzama da revaklar yaptırmıştır.

Kâbe’ye hürmetsizlik edilmemesi için de büyük bir çaba göstermiştir. Mekke’de Kâbe’nin boyundan uzun bina yapılmasını yasaklamıştır. Ayrıca Kâbe’nin yakınında tuvalet dahi yapılmasını yasaklamıştır. 2.Selim Han, hayatının tamamında içki içmemiştir. Gençliğinde ve Padişahlığının bir kısmında içki içmiştir fakat sonradan tövbe etmiş ve içkiyi bırakmıştır. Hatta bir gün hastalandığında hekimlerin verdiği ilaçta içki olduğunu düşünerek ilacı içmemiştir. 2.Selim Han’a zamanında içki içmesi vesilesiyle atılmış iftiralar vardır. Bu iftiralara göre 2.Selim, bir gün hamamda cariye kovalarken düşmüş ve ölümü o şekilde olmuştur. Bu durum Sultan Selim’e atılmış büyük bir iftiradır. 2.Selim Han her ne kadar yükselme devrinin sona ermesine neden olan bir Padişah olsa da Kıbrıs gibi mühim yerler onun zamanında fethedilmiştir.

Bir Cevap Yazın