Türkler anayurtlarından neden ayrildilar?

Proto-Moğollar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine hakim olmalarıyla birlikte, bu bölgedeki Türk boyları birbirini sıkıştırarak batıya doğru göçetmeye başladılar.1027 yılına gelindiğinde artan Kıtay baskısı sonucu Türkler’in batıya göçü büyük bir sel halini almıştı.Kay ve Kıpçak baskısı ile Oğuzlar da yurtlarından ayrıldılar.Şamani Peçenek ve Oğuzlar, Doğu ve Orta Avrupa’ya Balkanlar’a;Müslüman Oğuzlar ise Maveraünnehir’e, Horosan’a ve diğer İslam ülkelerine göç ettiler.Oğuzlar, 1040’da Dandanakan’da Selçuklular’ın idaresinde Gazneliler’i yenip, kendi devletlerini kurdular.Ancak Orta Asya’dan yüz binlerce Türk, Moğol kabilelerinin tazyiki ile batıya göçe devam ediyordu.Maveraünnehir bölgesi onları barındırmaya yetmedi ve yeni yurt aramaya başladılar.

Erhan Afyoncu

Bir Cevap Yazın