Türkiye’nin Kronolojik Tarihi

Türk Bayrağı

Türk Bayrağı - Türkiye'nin Kronolojik Tarihi

 • MÖ.10 bin Anadolu çok eski zamanlardan beri önemli bir yerleşim alanıydı. Konya’nın Çumra kasabası yakınındaki Çatal Höyük tarihteki ilk kentlerden biriydi.
 • MÖ XVIII-XIII.yy. Anadolu ‘da Hitit ve Yunan egemenliği.
 • 324-330 Bizans kralı Konstantin İstanbul’u kuruyor.
 • 1071 Selçukluların Oğuz aşireti Alparslan komutasındaki Bizans ordusunu bozguna uğrattı.Bu olay Haçlı Seferleri’nin başlamasına neden oldu.Sayıca kalabalık Haçlı Ordusu’ndan kaçan Anadolu Selçuklu Devleti Orta Anadolu platolarına sığındı.
 • 1299 Osman Gazi Osmanlı Hanedanlığını kurdu.
 • 1326 Orhan Gazi Bursa’yı aldı ve başkent yaptı. Yeniçeri Ocağı kuruldu.
 • 1389 I.Kosova Savaşı. Bu zafer Osmanlı İmparatorluğu’na Balkanlar’ın kapısını açtı. Sırbistan ele geçirildi.
 • 1402 Ankara Savaşı. Timur Osmanlı Ordusunu yeniyor. Fetret Devri. Anadolu çeşitli Türk beylikleri tarafından paylaşılıyor. Ancak bu büyük yenilgi ve yıkıntıya karşı Trakya’da elde edilen topraklardaki halklardan isyan eden olmuyor.
 • 1453 Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u aldı. Bizans İmparatorluğu’nun sonu. Fatih Karadeniz’i bir Osmanlı denizi haline getirdi. İtalya üzerine seferler düzenledi. Ancak ölümünden sonra bu seferleri devam ettiren padişah olmadı.
 • 1514 Çaldıran Savaşı. Yavuz Sultan Selim ile İran Şahı İsmail karşı karşıya geldiler. Bu zafer ile İran’ın Anadolu üzerindeki emelleri sona erdi.
 • 1520-1566 Kanuni Dönemi. Osmanlı İmparatorluğu en geniş topraklara ulaştı.1526 yılında yapılan Mohaç Meydan Savaşı’yla tüm Macaristan Osmanlı egemenliğine girdi.28 Eylül 1528 yılında Andrea Dorya komutasındaki Haçlı donanması Preveze’de Barbaros Hayreddin Paşa tarafından büyük yenilgiye uğratıldı.
 • 1699 Karlofça anlaşması.Gerileme Dönemi başlıyor.Osmanlı bu anlaşmayla tarihinde ilk kez toprak kaybetmeye başladı.
 • 1830 Osmanlı Devleti tarafından Yunanistan’a bağımsızlığı verildi.
 • 3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı. Osmanlı’da ilk Reform denemeleri. Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’nın eseri olan bu ferman ile Osmanlı vatandaşları ve yabancıların hakları hukuki güvenceler aldılar .Bazı ünlü tarihçilere göre bu olay Osmanlı ve Türkiye tarihindeki ilk çağdaşlaşma hareketi.
 • 1856 Paris Anlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’nun varlığı Avrupalı büyük güçlerin güvencesi altına alındı.
 • 1876 Birinci Meşrutiyet.
 • 1878 Berlin Kongresi. Tüm dünyayı sömürge açısından yeniden paylaşma telaşı içindeki büyük batılı güçler büyük baskılar uyguluyor. Osmanlı İmparatorluğu bu tehditler karşısında Romanya ve Sırbistan’ın bağımsızlığını tanıdı.
 • 1908 II.Meşrutiyet. Jön Türkler devleti çağdaşlaştırmak için bir askeri darbeyle iktidara el koydu.
 • 31 Mart 1909 İstanbul’da dinci ayaklanma. Asiler birçok Jön Türk subayı ve bürokratı katlediyorlar. Trakya’daki ”Harekat Ordusu” Mahmut Şevket Paşa komutasında İstanbul’a gelip isyanı kanlı bir şekilde bastırdı. Mustafa Kemal bu ordunun subaylarından biriydi. Sultan II.Abdülhamid Selanik’e sürgüne gönderildi.
 • 1912-1913 Balkan Savaşları. Osmanlı İmparatorluğu Doğu Trakya dışında Balkanlar’daki tüm topraklarını kaybetti. Jön Türklerin radikal kanadı Enver ve Talat bazı genç subaylarla Babıali’yi basıp hükümeti devirdiler. İktidar İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin tekeline girdi. Mahmud Şevket Paşa muhalefetin asker kanadının düzenlediği bir suikastle öldürüldü.
 • 1914 İmparatorluk I.Dünya Savaşı’na Enver, Talat ve Cemal paşaların baskısıyla Almanya’nın Müttefiki olarak girdi. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Savaşları sırasında tarih sahnesine çıkacak. Müttefik donanması Çanakkale’den çekilmek zorunda kaldı.
 • 1918-1920 Serv Anlaşması. Osmanlı İmparatorluğu toprakları galip devletler tarafında işgal edildi.Yunanistan’ın İzmir’e asker çıkarması üzerine Mustafa Kemal Anadolu’ya geçip Kurtuluş Savaşını başlattı.(19 Mayıs 1919 ) Önce Amasya Tamimi’ni yayınladı. Ardından Sivas ve Erzurum kongrelerini topladı.
 • 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.
 • 9 Eylül 1922 Yunan askeri İzmir’den denize döküldü.
 • 1922 Saltanat kaldırıldı.
 • 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti bugünkü sınırlarına kavuştu.
 • 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.
 • 3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı.Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye’yi çağdaş bir devlet haline getirmek için bir dizi reformu gerçekleştirdiler.
 • 10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü.İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu.
 • 1947 II.Dünya Savaşı’nda önce tarafsız kalan ve daha sonra sembolik olarak Almanya’ya savaş ilan eden Türkiye Amerikan Marshall yardımından yararlandı.
 • 1950 Seçimde Demokrat Parti iktidara geldi.Devletçi uygulamalara son verildi.
 • 1952-1953 Türkiye Kore Savaşı’na bir tugaylık askeri güçle katıldı.BM kararına uygun olarak Kore Savaşı’na katıldığı için Türkiye NATO’ya üye oldu.
 • 1960 Ordu darbeyle Demokrat Parti’yi iktidardan düşürdü.Orgeneral Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı oldu.
 • 1971 Ordu birkez daha iktidara el koydu.
 • 1974 Ecevit-Erbakan koalisyon hükümeti.Kıbrıs’taki Enosis yanlısı Samson Darbesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri adanın kuzeyini işgal etti.
 • 1980 Kenan Evren’in askeri darbesi.
 • 1983 Siyasi partilere izin veriliyor.Seçimleri Turgut Özal’ın Anavatan Partisi kazandı.
 • 1999 Terörist başı Abdullah Öcalan Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildi.
 • 2002 AKP seçimlerden birinci parti olarak çıktı.
 • 2005 Avrupa Birliği’yle tam üyelik görüşmeleri başladı. Ancak görüşmeler Fransa,Vatikan ve Almanya’nın muhalefetinden dolayı askıya alındı.
 • 2007 AKP yüzde 47’lik oyla iktidarını sürdürdü.
 • 2011 AKP yüzde 49,93 oyla iktidar koltuğunu korudu.
 • 2013 Taksim Gezi Parkı Olayları başladı.
 • 2014 Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen kaza sonunda 301 madenci öldü.
 • 2016 15 Temmuz Cuma günü TSK içinde bir grup asker darbe girişiminde bulundu.
 • 2023 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Gaziantep’in ŞehitKamil ve Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçeleri olan büyük deprem sonucu 11 ilde 44 bini vatandaşın ölümüne ve 114 binde fazla kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

One thought on “Türkiye’nin Kronolojik Tarihi

Bir Cevap Yazın