Tarih Yalan Söylemez…

Tarih Yalan Söylemez…

6 Mart 1897

Tam yüz yıl önce 1897’de Londra’da yayınlanan bir dergide bir karikatür yer alıyor. Karikatürde, Bayan Avrupa’nın, bir köpek olarak sembolize edilen Yunanistan’ın önüne bir kemik atıyor ve kemiğin üzerindeki yazı Girit yazısıdır. Bir asır önce bir köpek olarak kabul ettiği Yunanistan’ın önüne Türk sınırları içinde bulunan Girit Adasını bir kemik olarak atan Avrupa, şimdi Kıbrıs Adasını Yunanlılar’a peşkeş çekmek için her çareye başvuruyor.6 Mart 1897

Avrupa’yı temsil eden AB, Türkiye’yi Avrupa’ya almamak için binbir şart ileri sürüyor, üyesi Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kullanarak kendisi aradan sıyrılıyor.
Tarihin sayfalarını karıştıracak olursak Avrupa’nın Türk milletine ve insanına karşı izlediği bu “sinsi” politika yeni bir şey değil. Yüz yıl öncede aynı politikayı aynı senaryo ile sahnelemiştir.
Tarihin sayfaları bu gerçeğin kanıtları ile doludur.

30 Ocak 1897

Yine yüzyıl önce çizilmiş günümüze uyumlu İngiliz basınında yer almış diğer bir karikatür. Karikatürde dadı olarak gösterilen Avrupa’nın, Yunanistan’ın kulağını çekmesinin nedeni, Paris protokolü ile Türk topraklarının büyük bir bölümünü verdiği Yunanistan’ın doyumsuzluğunu ve şımarıklılığını cezalandırmaktır. Dadının önlüğündeki kağıdın üzerindeki yazıda Paris protokolü yazısı yer alıyor.

1897

Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan Girit Adasını sınırlarına katmak için, imparatorluğu parçalamak isteyen Avrupalı güçlerle ittifak kuran Yunanistan yine bir karikatürde Avrupa Ana’nın koruması altında cüce bir kabadayı olarak çizilmiş.2 santimlik boyu ile koskoca Osmanlı Devleti’ne kafa tutma cesaretinin altındaki neden elbetteki sırtını dayadığı Avrupa devletleridir. Ne yazıktırki aslında kendisininde kullanılan bir bir maşa olduğunu anlamayacak kadar kendini beğenmiş züppe ama aslında zavallı bir yaratık olmasını akıl edememesidir. Unutma ki tarih boyunca tarlaya ektiğini bir gün mutlaka biçeceksin…

1897

Yine bir karikatür boy gösteriyor İngiliz basınında. Bu karikatürün altındaki yazıda Osmanlı devletini temsil eden paşa “Avrupalılar benden bir bütünmüşüm gibi bahsediyorlar. Oysa ben kendimi didiklenmiş, parçalanmış olarak hissediyorum…” diyor. Bu karikatürün çizildiği günlerde Avrupa ülkelerinin diplomatları Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde yaşayan azınlıkları ayaklandırarak Türk devletini parçalamaya çalışıyorlardı. Tıpkı bugün olduğu gibi….

Yukarıda anlattığım yüz yıl önce çizilmiş olan –evet yanlış duymadınız Avrupa yüzyıllardır bizi yok etmeye çalışıyor- dört karikatür, dünü bugüne bağlayan tarihi bir köprü olarak değerlendirilebilir.. yüz yıl önce Osmanlı İmparatorluğu”nu parçalamak isteyen topraklarını yağmalamak için Kürt-Ermeni-Arap sorunu yaratmak için Yunanistan’ı kullanan Avrupa Devletleri bugün yüzyıl sonra Türkiye Cumhuriyetini parçalamak için gene besleyip semizlendirdikleri Yunasitan’ı kullanıyorlar.
1897 senaryosu aynı, oyuncuları aynı ancak yıkmaya çalıştıkları Türk Devleti aynı değil… Artık şartlar değişti. Avrupa Türkiye’yi değil, Türkiye Avrupa’yı besliyor…

                                                                                                                 Evren SAĞIN        

Bir Cevap Yazın