Ordu teşkilâtının yeniden düzenlenmesi

osmanli,ordu teşkilatı,yeniçeriler
osmanli,ordu teşkilatı,yeniçeriler
Sırp Sındığı Savaşı

Devletin büyümesiyle yaya ve müsellem asker örgütü yetersiz kaldığından, Vezir Hayrettin Paşa, genç Hristiyan tutsaklarından asker olarak yararlanmak üzere Yeniçeri ocağını örgütledi, padişahın onayıyla bir mali yönetim kurarak hazine gelirini düzenledi.Bu düzenlemeler yapılırken, Edirne’nin geri alınması için harekete geçen Sırplar ve Bulgarlar, Papa V. Urbanus’un kışkırtmasıyla Ulah, Macar ve Bosna hükûmetleriyle anlaşma yaptılar Macar kralının da katıldığı birleşik kuvvetler, Edirne’ye doğru yürümeye başladı (1365).

 

Lala Şahin Paşa’nın I. Murat‘tan istediği yardım gelmeden, Hacı İl Bey’in süvarileri Meriç’in sol yakasına geçerek, Sırpsındığı denen yerde düşmanı bozguna uğrattılar.Lala Şahin Paşa’ya yardım için kuvvetleriyle Rumeli’ye geçmek üzere Karabiga’ya gelen I. Murat, bu kenti ele geçirdiği sırada zafer haberini alınca, Bursa’ya döndü.Ertesi yıl Rumeli’ye geçerek, önce bir süre Dimekota’da kaldı, sonra Edirne’yi kendine yeni başkent yaptı.1367’de Kara Timurtaş Bey, Bulgarların elindeki Aydos, Karinâbâd, Süzebolu kaleleriyle Bizans’ın elindeki Hayrabolu’yu aldı.

 

Daha sonra Pınarhisar, Vize, Kırklareli ele geçirildi.Bu hızlı ilerleyiş karşısında, Bulgar kralı İvan Şişman (Susmanus), Osmanlı egemenliğini kabul edip kız kardeşi Mara’yı I. Murat’a verdi.Ancak Bulgar kralı, Türklerin yeniden saldırıya geçeceğinden kuşkulanarak Makedonya Sırp kralıyla birleşti (1371), ama bu birleşik ordu, Samkov’da Osmanlı kuvvetlerine yenildi.Sırplar, Çirmen’de aynı yıl yapılan ikinci savaşı da kaybedince Batı Trakya ile Makedonya tümüyle Türklerin oldu.Gümülcine, Kavala, Drama, Serez gibi kentlere, Anadolu’dan getirilen Türkler yerleştirildi.Selânik‘in kuşatılması üzerine, Sırp Despotu Lazar, kendi sınırlarına gelip dayanan Osmanlılarla anlaşma yapmak zorunda kaldı (13374). ertesi yıl, Ferecik, Çatalburgaz ve İnceğiz kaleleri de alınarak, Rumeli’de Osmanlı egemenliği sağlanmış oldu.

Bir Cevap Yazın