Veziriazamın öldürülmesi ve Sultan İbrahim’in tahtan indirilmesi

  Ocak ağaları, çok geçmeden eski Veziriazam Hezarpare Ahmet Paşa’yı yakalatıp yeni Veziriazam Sofu Mehmet Paşa’nın konağına getirdiler.

 

Bütün mal ve servetinin yerleri söylettirdirildikten sonra ünlü cellat Kara Ali tarafından boğulmak suretiyle öldürüldü.Daha sonra ocak ağaları ve beraberindekiler saraya gittiler.

 

Sultanın annesi Kösem Sultan, gelen heyetle görüşerek onlara birtakım nasihatlerde bulundu.Bu arada Muslihüddin Ağa, ”devletin iç ve dış durumunu bütün çıplaklığıyla anlattı, rüşvetin alıp yürüdüğünü, hazinenin boşaldığını ve padişahın ise sefahat alemlerine daldığını belirttikten sonra sultanın tahtan ayrılmaması halinde kendilerinin dağılıp gitmeyeceklerini kesin ve kararlı bir biçimde” ifade etti.

 

Bunun üzerine Kösem Sultan, ”henüz yedi yaşında bulunan bir çocuğun şeriat hükümlerine göre, sultan olup olmayacağını” sorunca, ”bunun şer’an mümkün olduğu” söylendi ve ”derhal Şehzade Mehmet’in getirilmesini” bildirdi.

 

Böylece Sultan İbrahim‘in tahtan indirilmesi kesinleşmiş oldu.

4 thoughts on “Veziriazamın öldürülmesi ve Sultan İbrahim’in tahtan indirilmesi

Bir Cevap Yazın