İmparatorluktan Günümüze Türkiye Tarihi – Hamit Bozarslan

İmparatorluktan Günümüze Türkiye Tarihi - Hamit Bozarslan
İmparatorluktan Günümüze Türkiye Tarihi - Hamit Bozarslan
İmparatorluktan Günümüze Türkiye Tarihi – Hamit Bozarslan | İletişim Yayınları

Tarihçi ve siyaset uzmanı Hamit Bozarslan kitabında, 700 yıla  yakın hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi üzerinden günümüz Türkiye’sini anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Tabii bunu, resmi tarih söyleminin dışına çıkarak yapıyor. Osmanlı’dan İttihatçılara, Kemalistlerden günümüz Türkiye’sine uzanan tarih çözümlemeleri, 2010’lu yılların
belirsizlikleriyle sona eriyor.

 

Fransızca kaleme alınan kitabın Türkçe baskısına yazdığı önsözde Bozarslan, siyaset gündemimizi belirleyen dinamikleri anlamamızı sağlayacak ipuçları veriyor.

Okuma kolaylığı sağlayan, belli tarih aralıklarına ve üç ana başlığa ayrılan kronolojide, aynı zaman dilimlerinde Osmanlı’da, Ortadoğu’da ve dünyada neler yaşandığı özetlenmiş.

Bir Cevap Yazın