100 Saat Kulesi – Geçmiş zamanın peşinde

100 Saat Kulesi – Meltem Cansever | NTV Yayınları, 224 sayfa
100 Saat Kulesi – Meltem Cansever | NTV Yayınları, 224 sayfa

Türkiye’nin tarih ve kültür mirası içindeki farklı ürünler veya yapılardan derlenen 100 örneği fotoğraflarıyla sunun kitap dizisinin son örneği 100 Saat Kulesi, Üstün mimari veya sanatsal özellikleri dolayısıyla seçilen kültür varlıklarımızı tanıtmak ve korunmalarına hizmet etmek amacı taşıyan kitap, iki büyük çaplı araştırma dışında haklarında pek az bilgi sunulan saat kulelerini ilk defa Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma serüveniyle örtüşüyor ve çoğunun yapımı 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor.

 

Saat kuleleri o dönemde Anadolu’daki şehirler için özel bir önem taşımış, kent merkezlerinin mihenktaşları olarak kabul görmüştü.Ziya paşa ve özellikle II. Abdülhamid’in saatlere merakıyla Anadolu’nun dört bir yanında çoğalmaya başlayan bu son derece simgesel tarihi yapıların çoğu ne yazık ki ihmal edilmiş veya yanlış restorasyonlarla orijinal mimari özelliklerini kaybetmiş durumda.Bir kısmı da depremlerden yangınlara çeşitli afetlerde yok olmuş veya düpedüz insan eliyle yıkılmış.100 Saat Kulesi günümüzde artık var olmayan birkaç kuleye de selam gönderiyor ve mevcut yapıların son durumunu gözler önüne seriyor.

 

Kültürel mirasa sahip çıkma yolunda önemli bir kaynak; koleksiyonerler için vazgeçilmez bir eser.

5 thoughts on “100 Saat Kulesi – Geçmiş zamanın peşinde

Bir Cevap Yazın