anadolu islam mimarisi

Selçuklu Sanatı

Selçuklular Maveraünnehir, Irak, İran, Suriye ve Anadolu gibi, hem iklim ve tabiat şartları, hem de toplumsal yapılar ve gelenekler açısından birbirinden çok farklı [...]