Süveyş Kanalı

Süveyş Kanalı-Mısır

Süveyş kanalı’nın ilk fizibilite çalışması Fransızların Mısır’ı işgaliyle başladı.(1789-1801).Napolyon’un iletişim hattı başmühendisi J.M. Le Pere yanlış bir hesaplama sonucu Kızıl Deniz’in Akdeniz’den 33 fit (10 mt) yukarıda olduğunu ve bu yüzden kapaklara ihtiyaç duyulacağını öngürüldü.Fransız mühendislerin çalıştığı zor şartlar ve iki denizin seviyeleri arasında fark olduğu yönünde var olan yaygın inanış göz önüne alındığında, hata mazur görülebildi ve Le Pere’nin vardığı daha sonra kanal projelerini takip eden yazarlar tarafından eleştirilmeden kabul edildi.Kanalla ilgili çalışmalar 1834 ve 1846’da tekrar yapıldı.1854’te Ferdinand de Lesseps Mısır Valisi Said Paşa’dan kanalı yapması için bir teklif aldı ve 1856’da Süveyş Kanalı Şirketi’ne (Uluslararası Süveyş Deniz Kanalı Şirketi) sunulan ikinci teklif ile kanalı işletme hakkı iş bittikten sonra 99 yıllığına şirkete verildi.İnşaat 1859’da başladı ve tahmin edilenin aksine altı yıl yerine on yıl sürdü;iklim koşulları, 1865’deki kolera salgını ve çalışma koşulları gibi başka sorunlar işi yavaşlattı.İlk proje deltayı Wadi Tumelat boyunca güney kolu (Şu andaki adı Al-Suways al-Hulwah Kanalı;birleşen kanallara eskiden Tatlı Su Kanalı denirdi.Süveyş’e, kuzey kolu (Al-Abbasiyah Kanalı) Port Sait’e uzanan sıradan bir kanalla (Al-Isma’iliyah) böldü.Al-Abbasiyah normalde çorak olan bir bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılandı ve 1863’de tamamlandı.


Başlangıçta, toprak işleri elle kazma ve sepetlerle yapıldı, köylüler zorla seçilerek çalıştırıldı.Daha sonra, Avrupalı işçiler onların yerine geçtiler, tarayıcı ve buharlı kazıcılarla çalıştılar, taramanın kuru kazıdan daha ucuz olduğu görülünce, bölge yapay olarak suyla kaplandı ve mümkün olan yerler tarandı.Bunların dışında kayalık zemine rastlanılan birkaç nokta dışında tüm kanal boydan boya kum ve alüvyondan arındırıldı.Ağustos 1869’da tamamlanan kanal 17 Kasım’da gösterişli bir törenle resmen açıldı.Çok seçkin ziyaretçilerin arasında Gal Prensi de vardı.Kanalla stratejik, politik ve ticari sebeplerle ilgilenen İngiliz hükümeti adına açılışa katılan delegasyona Müstakbel Kral VII.Edward başkanlık ediyordu.

Bir Cevap Yazın