Osmanlı’da Devşirme

Yeniçeriler

Devşirme, Osmanlı İmparatorluğu’nun ele geçirdiği özellikle Rumeli ve Balkanlardaki Hıristiyan topraklardan genç ve yetenekli çocukların toplanarak, sıkı bir eğitim altında üstün bir asker ve yönetici sınıfı oluşturma sistemidir.

Osmanlılar; genç ve yetenekli çocukları seçerken alınacak olan çocuğun evdeki tek erkek çocuk olmaması şartı ile alınırdı ve yüz güzelliğide önemliydi.
Devşirmeler, Yeniçeri Ocağı ve Bostancı Ocağı’nın temelini oluşturur. Devşirme, Osmanlı’da fethedilen bölgelerdeki Hıristiyan ailelerin çocuklarının 1/5 ini alarak onları yetiştirip yeteneklerine göre; eğer güçlü ve dövüşmeye yatkınsa Yeniçeri, devlet işlerine yatkınsa Saray’a alınırdı.
Osmanlı tarihindeki büyük komutanların, devlet adamlarının vezirlerin pek çoğu devşirme sisteminden gelmekteydi. Bu ilk dönemlerde çok faydalı olmuştur. Osmanlı Ordusu’nda önemli yere sahip olmuşlardır. Ancak son dönemlerde suistimal edilmiş ve bozulmuştur. Devşirme sisteminin Osmanlı imparatorluğunun çözülmesindeki etkisi bugün önemli bir tarihsel tartışma konusudur.
Devşirme sistemi kaldırılıp yeniçeri olabilecek olan bulgarlar,sırplar,ermeniler balkan harbi,93 harbinde osmanlıya karşı savaşarak osmanlıyı parçalamışlardır,çok büyük hata olduğu ortadadır. Devşirme sistemi; Nepal, Pakistan ve Hindistan’da günümüzde de devam etmektedir. İlk devşirme sistemi I. Murat zamanında yapılmıştır.

 

Bir Cevap Yazın