İlk Yeniçeri Ayaklanması: Buçuktepe Vak’ası

yeniçeri resmi
Yeniçeri
Yeniçeri

Yeniçeri, Osmanlı Devleti’nin askeri bir sınıfıdır. Bu kurumun Orhan Gazi ve I. Murad dönemlerinde kurulduğuna dair farklı görüşler bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun sürekli batıya doğru genişlemesi ile, Hrıstiyan çocukları 8-18 yaşlarında alınarak yetiştirilmesi (devşirme) ile oluşturulmaya başlanan Yeniçeri Ocağı, Padişah’a bağlı Kapıkulu Ocakları’nın piyade kısmını büyük çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Osmanlı tarihi boyunca birçok Yeniçeri ayaklanması olmuştur. Buçuktepe Ayaklanması bunların ilkidir.

Buçuktepe Vak’ası: Osmanlı tarihinde ilk yeniçeri ayaklanmasıdır. II. Murat’ın yerini oğlu II. Mehmet’e (Fatih) bırakarak Manisa’ya çekilmesinden sonra para ayarı düşürülünce, asker ocağı ve piyasa olumsuz yönde etkinlendi. Bundan hoşnutsuzluk duyan yeniçeriler, Edirne’de çıkan ve kentin önemli bölümüyle çarşısını yok eden büyük bir yangını fırsat bilerek ayaklandılar. Vezir Hadım Şahabettin Paşa’nın konağını yağmalayan ayaklanmacılar, daha sonra bu olaydan ötürü “Buçuktepe” adını alan yere çekildiler. Yeniçerilerin “buçuk akçe” zam yapılarak yatıştırılmalarına karşın bunların, “küçük padişah”ı değil de, babasını istedikleri anlaşılınca, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ve öteki devlet adamları, II. Murat’ın yeniden tahta çıkması sonucu, ayaklanma son buldu.

Bir Cevap Yazın