Abdülaziz Han’ın Şehadeti

Osmanlı Padişahlarının otuzikincisi, Sultan II.Mahmut’un ikinci oğludur.Sultan Abdülaziz Han (183-1876), 14 yıl 11 ay 5 gün tahtta kaldı.Mithat Paşanın kışkırtmalarıyla üniversite öğrencileri 10 Mayıs 1876’da bir protesto yürüyüşü düzenledi.30 Mayıs 1876 Salı günü sabaha doğru saray, Hüseyin Avni Paşa komutasındaki askerlerce basıldı ve Sultan Abdülaziz Han, kansız şekilde tahttan indirilip Topkapı Sarayı’na hapsedildi.Birkaç gün sonra Mithat Paşa ve Serasker (Savunma Bakanı) Hüseyin Avni Paşa ve arkadaşları tarafından, Feriye Sarayı’nda Kur’an-ı kerim okurken bilek damarları kestirilerek şehit edildiği, Ali Fuat Beyin hatıralarında yazılıdır.Sultan Abdülaziz Han, Sultan Mahmut Türbesine defnedilmiştir.

Eski sadrazam Hüseyin Avni Paşa; ”Kinim dinimdir.” diyen kindar biri idi.Vazifeden azledilip sürüldüğü, rütbesi ve nişanları alındığı için, padişaha kin bağlıydı.

Mithat Paşa; ”Osmanoğulları olur da, Mithatoğulları niçin olmasın?” diyordu.İngiltere’deki parlemento idaresini aynen alırsa, Türkiye’nin İngiltere gibi olacağını sanırdı.Böyle bir idareyi yürütecek tek şahsın, kendisi olacağına inanırdı.

Sultan Abdülaziz Hanın kanlı kıyafetlerinin Topkapı Sarayı Müzesi’nde saklanıyor olması son derece önemli.Bu her şeyden önce Osmanlı’nın tarihe, atalarını mirasına verdiği önemi gösterir.Sultan Abdülaziz Hanın ölümüne gelince, intihar etti demek mümkün değildir, öldürülmüştür.

 

2 thoughts on “Abdülaziz Han’ın Şehadeti

    1. Merhaba Serkut;
      Osmanlı Padişahlarının 32.nci Sultan Abdülmeciddir ondan önce gelen 31.nci 1.nci Abdülmecid, senin söylediğin padişah değil halifedir yani Abdülmecid Efendidir hanedandandır.

Bir Cevap Yazın