Türkiye’de Tarih Yazımı-Gerçekleri inşa süreci tarih

Türkiye’de Tarih yazımı, Prof Dr.Vahdettin Engin & Ahmet Şimsek Yeditepe Yayınevi Mayıs 2011

Herodotos‘la (M.Ö 484-425) başlatılan tarihçilik ve buna bağlı olarak biçimlenen tarih düşüncesi zaman içinde değişim geçirmiştir.Çünkü tarihe verilen değer ve tarih kavramına yüklenen anlamda dönemlere göre beliren farklılaşmalar meydana gelmiştir.

Yani, en genel anlamı ile ”geçmişe ilişkin toplumsal anlamda değerli bulduklarımızdan (seçip ayırdıklarımızla) şimdiki zamanda inşa ettiğimiz gerçeklikler ve bu gerçeklikleri inşa süreci” olarak tanımlanabilecek tarih, her dönemin/devrin/zamanın ruhuna uygun şekillenmiştir.Bu kitap, tarih düşüncesinin ve tarihçilik mesleğinin geçirdiği değişimi her biri alanında uzman yazarlarla anlatma çabasının bir ürünüdür.

 

One thought on “Türkiye’de Tarih Yazımı-Gerçekleri inşa süreci tarih

Bir Cevap Yazın