Melling’in muhteşem İstanbul gravürleri

Osmanlı dönemi İstanbul’unu en gösterişli ve dönemin en ayrıntılı gravür ve metinleriyle tasvir eden Antonie-Ignace Melling’in İstanbul’a ve Boğaz Kıyılarına Pitoresk Seyahat adlı kitabı, Oğuz Aydemir’in katkılarıyla Denizler Kitabevi tarafından orjinal boyutlarında basıldı.

 

1600’lü yıllardan itibaren Batı’nın kâşif ruhlu yazar ve gezginleri Doğu’ya seyahat edip gördüklerini, tanıklıklarını Avrupa okuruna anlatmak için yola çıktılar.

 

Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını, yönetimini, ordusunu, sultanın günlük yaşamını ve özellikle de Batı’da üzerine hayali hikâyeler, tiyatro oyunlarının bile yazıldığı haremi tanımaya çalıştılar.

 

Osmanlı topraklarında yaşayanlarla bir arada geçirdikleri dönemi kitaplarına yansıttılar.Bu seyahatnameler kimi birbirinin benzeri kimi de hayali betimlemelerle dolu olsa da bugün de tarihçi ve araştırmacılar için önemli belgesel ve görsel kaynak niteliğini taşıyor.

 

Bu eserler arasında Osmanlı başkenti İstanbul’la ilgili en önemli kaynaklardan biri olan Antonie Ignace Melling‘in Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore, daha önce İstanbul Haritaları 1422-1922 ve Lewis’s Illustrations of Constantinople adlı eserleri yayımlayan Denizler Kitabevi tarafından TİNA Vakfı Başkanı Oğuz Aydemir‘in desteğiyle orijinal Fransızca metni Türkçeye ve İngilizceye çevrilerek basıldı.

 

Tarihçi Edhem Eldem, Melling’in seyahatname türündeki bu eserinin önemi hakkında şunları söylüyor; ”Bu muazzam eserden önceki bir buçuk yüzyıllık dönemde yayınlanan seyahat anlatılarının çoğunun aksine, burada söz konusu olan, güzergâhı bir harita üzerinde çizebilecek hakiki bir seyahatnameden ziyade, tek bir şehir ve yakın çevresinden yola çıkılarak yapılan rehberli bir gezidir.Melling’in elli kadar gravür aracılığıyla okurlara sunduğu, birçok yazarın güzelliğini önceden de övdüğü İstanbul’un ve meşhur Boğaz’ının keşfiydi.”

Bazı Gravürleri:

3 thoughts on “Melling’in muhteşem İstanbul gravürleri

Bir Cevap Yazın