rejim karşıtları

Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılmasına Gelen Karşı Tepkiler

TBMM‘nin açılmasını bile kabullenemeyen çevreler, zaferden sonra saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilânı, bunu izleyen birkaç ay içinde de halifeliğin tarihe karışması karşısında iyice şaşırmışlardı.Sizlere [...]