germenler

Avrupa Hegomanyası

Kar‘l Vin (Şarlken) tahta çıkışına kadar, XVI. yüzyıl Avrupası’nda Germen İmparatorluğu, ancak ikinci derece bir güçtü.Büyük seçmelerin bağımsızlığı, prensliklerin ve şehirlerin imtiyazları, hatta [...]