Prusya Devleti’nin Kuruluşu

Prusya Devlet Arması

XVIII. yüzyılda Almanya‘ya kendini kabul ettirecek ve Germen Birliği’ni kuracak olan Prusya, güçlü devletler safına oldukça geç girdi.XVII. yüzyılda, parlak bir siyasi başarıya doğru hızla gelişmesi Hohenzollern Hanedanı, güçlü bir devlet kurmayı ve çağın siyasi çalkantılarından en iyi biçimde yararlanmayı başardılar.

 

Prusya monarşisi, birbirinden çok farklı iki bölge üzerinde kurulmuştu; batıda, Brandenburg margraflığı; doğuda, bir Baltık kıyı ülkesi olan, İslav kökenli Prusya düklüğü.

 

1415’ten beri Brandenburgu yöneten Hohenzollern Hanedanı bu geniş toprakları güçlü bir merkeziyetçi devlet haline getirmek için mücadele edecekti.

 

Büyük seçici Friedrich Wilhelm (1640-1688) bu siyasetin ilk uygulayıcısı oldu; onun için, Prusya Devleti’nin gerçek kurucusudur denebilir.Bütün gücüyle topraklarında siyasi birliği kurmaya, devlete saygı kavramını ve disiplini yerleştirmeye çalıştı.

 

Oğlu Friedrich I, İmparator’un yanında savaşarak hem toprak elde etti hem de ”kral” unvanı aldı (1700).Friedrich I’den sonra Prusya tahtına, çağın en gerçekçi hükümdarlarından biri, ”çavuş-kral”  adıyla tanınan Friedrich Wilhelm I, kültürsüz, sert ve acımasız bir hükümdardı.Prusya’ya Almanya’nın en güçlü devleti yapmak için, yetkilerini tam bir despot olarak kullandı.Ordu, devletin belkemiği haline geldi.Bu yeni ordu büyük harcamalar istiyordu.Friedrich Wilhelm I, sıkı bir tasarruf siyaseti ve kusursuz bir mali uygulamayla ülkeyi iktisadi alanda da kalkındırmayı başardı.

 

Çavuş-Kralın en büyük eseri, Friedrich II’nin ihtiraslarına başarıyla hizmet edecek olan Prusya ordusu oldu.Bu kadar güçlü bir orduya sahip olan friedrich Wilhelm, devrinin bütün savaşlarına katılabilirdi.Katılmadı; hazineyi ve askerini gereksiz yere harcamak istemedi.Çavuş-kral ölümünde, oğluna Avrupa’nın en güçlü ve disiplinli ordusunu bırakacaktı.

 

Friedrich II, Almanya’ya hükmetme ve Avusturya’nın üstünlüğü ile savaşma anının geldiğini biliyordu.Fakat bu ihtiraslı uygulama, çavuş-kralın temelini attığı sağlam yapı sayesinde mümkün olacaktı.

 

Kaynak: Dünya Tarihi Ansiklopedisi sh.125 | Tarihenotdus.com

8 thoughts on “Prusya Devleti’nin Kuruluşu

Bir Cevap Yazın